บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการส่งเสริมทางด้านการตลาดและบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้นที่ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้นที่ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559001758
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซุส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*