บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12 เอ ห้องเลขที่ 01 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12 เอ ห้องเลขที่ 01 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559001766
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เหิงอี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*