บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด"

บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด


47 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

47 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด

ได้แก่ 0105559001774
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวียงพิงค์คอนสตรัคชั่นเทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*