บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า ออกแบบแฟชั่นเกี่ยวกับสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด


97 ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

97 ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559001821
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมธา คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*