บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด"

บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดหาที่ดินก่อสร้าง พัฒนาออกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด


99/9 ซอยกาญจนาภิเษก 001 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/9 ซอยกาญจนาภิเษก 001 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105559001839
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ คราวน์ เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*