บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด"

บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการบริหารงานทั่วไป และการประสานงานทางธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด


39/172 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/172 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด

ได้แก่ 0105559001847
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮมมอร์เอเบิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*