บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด"

บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ฟิล์มกันรอย อะไหล่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ประกอบ นำเข้า ส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด


49/564 ซอยนิมิตใหม่ 34 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/564 ซอยนิมิตใหม่ 34 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559001863
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัทร เรนนี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*