บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอาหารสด อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


454/115 ซอยวัชรพล 3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

454/115 ซอยวัชรพล 3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559001952
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามเกตเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*