บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด"

บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด


9 ซอยกรุงเทพกรีฑา37 แยก4/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ซอยกรุงเทพกรีฑา37 แยก4/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559001961
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮลท์ตี้ สแน็คส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*