บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ สติ๊กเกอร์เป็นแผ่นหรือม้วน ป่ช้าย ฉลากสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด


266 ซอยนนทรี14 แยก10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

266 ซอยนนทรี14 แยก10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559001987
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามพริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*