บริษัท นาบับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นาบับ จำกัด"

บริษัท นาบับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นาบับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นาบับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วงในอาคารและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นาบับ จำกัด


136 ซอยรามคำแหง24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นาบับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

136 ซอยรามคำแหง24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท นาบับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นาบับ จำกัด

ได้แก่ 0105559002053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นาบับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นาบับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*