บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ และจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ซื้อ ขาย จัดหา ติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


1448/4 อาคารJ2 ชั้น2 ห้องเลขที่ 201-203 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซอยลาดพร้าว87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1448/4 อาคารJ2 ชั้น2 ห้องเลขที่ 201-203 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซอยลาดพร้าว87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559002070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซลาร์เซลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*