บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกบอกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สินให้แก่บุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด


1212/8 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1212/8 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559002151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญช่วย การ์ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*