บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตพลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


318 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

318 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559002223
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิสโก้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*