บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด"

บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากเครื่องหนัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด


33 หมู่บ้านเสรี 2 ซอยพระรามเก้า 41 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด ตั้งอยู่ที่

33 หมู่บ้านเสรี 2 ซอยพระรามเก้า 41 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด

ได้แก่ 0105559002291
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรรณาสุวรรณมณี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*