บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและรายการทางโทรทัศน์ โรงภาพยนต์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด


102 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

102 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559002321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แคท อิน เดอะ เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*