บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด"

บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอลูมิเนียม แสตนเลส สังกะสี รวมทั้งโลหะต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด


1023/8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1023/8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด

ได้แก่ 0105559002355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งเรืองทวีกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*