บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด"

บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวตอร์ ดูแลระบบเครือข่ายให้บริการอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด


219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด

ได้แก่ 0105559002371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*