บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด"

บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปจักรยานและส่วนควบของจักรยาน ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด


51 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

51 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105559002398
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*