บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจแการผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด


264 ตรอกสลักหิน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

264 ตรอกสลักหิน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559002452
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*