บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด"

บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ค้าเบเกอรี่ ขนมอบ ขนมเค้กต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด


1338/134 คอนโดมิเนียมศุภาลัย พรีมาริวา ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 134 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1338/134 คอนโดมิเนียมศุภาลัย พรีมาริวา ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 134 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559002479
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาโมเนอร์รี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*