บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด


3654 โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ เอ204 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

3654 โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ เอ204 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559002509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิวตะ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*