บริษัท เดอิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอิตี้ จำกัด"

บริษัท เดอิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจ จำหน่าย นำเข้า จ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากสมุนไพร เวชสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอิตี้ จำกัด


530/1 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

530/1 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท เดอิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559002517
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*