บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด"

บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด


26 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 20/2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด ตั้งอยู่ที่

26 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 20/2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด

ได้แก่ 0105559002584
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิรพัฒน์ 25 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*