บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
คลีนิกเวชกรรมสถานพยาบาลให้การรักษาโรคทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด


93/11 ซอยเสริมสุข 4 แยก 7 ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/11 ซอยเสริมสุข 4 แยก 7 ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559002592
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*