บริษัท ไชน่าแมน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไชน่าแมน จำกัด"

บริษัท ไชน่าแมน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไชน่าแมน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไชน่าแมน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไชน่าแมน จำกัด


107 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไชน่าแมน จำกัด ตั้งอยู่ที่

107 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ไชน่าแมน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไชน่าแมน จำกัด

ได้แก่ 0105559002606
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไชน่าแมน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไชน่าแมน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*