บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด"

บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบภายในการวางแผนภาษีอากรและการอบรมสัมมนา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด


138/1 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

138/1 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559002614
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอทีพี แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*