บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การตลาด และการซื้อขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด


622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25/2-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25/2-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559002622
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*