บริษัท เอบินิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอบินิส จำกัด"

บริษัท เอบินิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอบินิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอบินิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำวิเคราะห์ตรวจสอบ ทดสอบและพัฒนายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอบินิส จำกัด


44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 18 ยูนิต ดี ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอบินิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 18 ยูนิต ดี ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เอบินิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอบินิส จำกัด

ได้แก่ 0105559002690
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอบินิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอบินิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*