บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559002738
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รันบอน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*