บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า จัดจำหน่าย เครื่องมือแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด


580 อาคารเซราไทย ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 499 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

580 อาคารเซราไทย ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 499 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105559002771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*