บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต/จำหน่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด


184/192 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

184/192 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559002801
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพนด้า(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*