บริษัท กู๊ดคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊ดคอล จำกัด"

บริษัท กู๊ดคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊ดคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊ดคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ไม่ใช่ระบบขายตรง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊ดคอล จำกัด


7 อาคารนพณรงค์ ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊ดคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 อาคารนพณรงค์ ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊ดคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊ดคอล จำกัด

ได้แก่ 0105559002860
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊ดคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊ดคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*