บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก จำหน่ายปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด ทั้งภายในและนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด


88/67 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/67 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559002916
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*