บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด"

บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์ ความงามเครื่องสำอาง อาหารเสริมและเวชสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด


2/126 หมู่บ้านทาวน์อเวนิว พระราม 2 ซอยพุทธบูชา 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/126 หมู่บ้านทาวน์อเวนิว พระราม 2 ซอยพุทธบูชา 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด

ได้แก่ 0105559002924
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาริสม่า อินเตอร์ โปร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*