บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด"

บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด


557 ซอยชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

557 ซอยชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด

ได้แก่ 0105559002932
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม คาเฟ่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*