บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด"

บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ และรับจ้างประกอบเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด


222/19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด

ได้แก่ 0105559002975
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ โปรเกรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*