บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด"

บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นที่ปรึกษา และเป็นตัวแทนนายหน้า เกี่ยวกับด้าน การตลาด เทคนิคการขาย และด้านการประกอบธุรกิ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


6 ซอยสวนผัก 29/1 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยสวนผัก 29/1 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559003033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลบอล เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*