บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด"

บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทางบัญชี วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด


876/15 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

876/15 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสแอนด์ซี เมเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*