บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการออกแบบ จัดงานอีเว้นท์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานอีเว้นท์ งานแต่งงานและงานอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด


33 ห้องเลขที่ A36 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

33 ห้องเลขที่ A36 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559003122
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*