บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด"

บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนหรือประกอบกิจการในการนำเข้า ผลิต แปรรูป จำหน่าย ส่งออก แป้งสาลี่ แป้งบัควีท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด


1168/5 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด ตั้งอยู่ที่

1168/5 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด

ได้แก่ 0105559003131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บอน อัพเพธิต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*