บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


88/238 หมู่บ้านดุสิต แกรนด์ ปาร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/238 หมู่บ้านดุสิต แกรนด์ ปาร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105559003211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นราสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*