บริษัท วาเพา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาเพา จำกัด"

บริษัท วาเพา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาเพา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาเพา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาเพา จำกัด


7 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาเพา จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท วาเพา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาเพา จำกัด

ได้แก่ 0105559003254
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาเพา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาเพา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*