บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด"

บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับถังน้ำ ถังบำบัด ถังน้ำแข็ง อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด


96/2 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/2 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0105559003262
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สินวัฒนา พลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*