บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด"

บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด


7/122 หมู่ที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/122 หมู่ที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด

ได้แก่ 0105559003327
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสิร์ช ไอที จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*