บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด"

บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ จำหน่ายอาหาร และ เครื่องดื่มทุกประเภท จำหน่ายกาแฟ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด


8/145 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/145 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559003386
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สลีป อินีมีย์ สเปเชียลตีส์ คอฟฟี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*