บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด"

บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสแตนเลสทุกชนิด อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยสแตนเลส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด


1010/50 ซอยเพชรเกษม 106 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1010/50 ซอยเพชรเกษม 106 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด

ได้แก่ 0105559003521
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.แซด. สเตนเลส สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*