บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด"

บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด


97/203 ซอยจันทน์16 แยก18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/203 ซอยจันทน์16 แยก18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003556
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส ที เค คอนซัลแท้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*