บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด"

บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการวิทยากร จัดบรรยาย สัมมนา และให้คำปรึกษาปัญหาทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด


109/179 ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/179 ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003564
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลฟ์คราฟท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*