บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดหาและจำหน่ายสินค้าตามออเดอร์ เช่น สินค้าอุปโภคและบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


200 ซอยรามคำแหง24 แยก30 (หมู่บ้านศิขริน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

200 ซอยรามคำแหง24 แยก30 (หมู่บ้านศิขริน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559003572
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.ไอ.แซด. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*